• nl
    • en
Menu

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-08-2019. Ons privacy beleid is als volgt opgebouwd:

1. Persoonsgegevens
2. Doeleinden van gegevensverwerking
3. Soorten persoonsgegevens
4. Bewaartermijn van gegevens
5. Marketingactiviteiten
6. Beveiligingsniveau
7. Jouw rechten
8. Delen met derden
9. Contactgegevens
10. Aanpassen privacy beleid

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven heeft betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij moet aan de hand van de informatie de persoon te herleiden zijn. Dit reikt verder dan alleen een naam, zo valt het IP-adres, de cookie-ID en de onderneming waarbij je werkzaam bent onder indirecte identificeerbare persoonsgegevens.

2. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

ITKN verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen. Per grondslag zijn de doeleinden van onze gegevensverwerking aangeduid.

  • Op basis van toestemming verwerken wij jouw persoonsgegevens om voor marketingactiviteiten contact met je op te nemen en verwerken wij gegevens die voortkomen uit het koppelen en analyseren van cookies.
  • Op basis van een overeenkomst verwerken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over afspraken, bestellingen, aflopen van certificeringen en andere overeenkomst gerelateerde zaken.
  • Op basis van gerechtvaardigd belang van ITKN of een derde verwerken wij je persoonsgegevens voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek, waardoor wij onze service en dienstverlening kunnen verbeteren.
3. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

ITKN verwerkt de gegevens die je aan ons verstrekt bij bijvoorbeeld een aanvraag via de website, het aangaan van een overeenkomst, bij deelname aan een actie of wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten. Door jouw gegevens stel je ons in staat om interesses/voorkeuren en gedrag vast te leggen. De gegevens die je verstrekt worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarover je vooraf bent ingelicht. Indien je een overeenkomst aangaat door een training te boeken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Adresgegevens van het bedrijf waarbij je werkzaam bent.
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres
4. BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan je te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

5. MARKETINGACTIVITEITEN

In het kader van marketingactiviteiten houden wij algemene bezoekgegevens bij van onze websitebezoekers. Door middel van het IP-adres van je computer, het tijdstip van de uitvraag en de gegevens die de browser meestuurt zijn wij in staat om statistische analyses van het bezoek en klikgedrag te maken. Hiervoor maken wij gebruik van Google & Google Analytics. Voor meer informatie lees ook dan het privacy beleid van Google en Google Analytics.

Klantgegevens kunnen ook worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden en gepersonaliseerde advertenties via social media kanalen te tonen. Een voorbeeld hiervan zijn het aankondigen van nieuwe trainingen passend bij jouw vakgebied.

6. BEVEILIGINGSNIVEAU

De door jou toevertrouwde persoonsgegevens zijn binnen ITKN beschermt door het nemen van passende technische en administratieve veiligheidsmaatregelen.

7. JOUW RECHTEN

Voor vragen over onder andere ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien je gegevens niet kloppen, kun je ons een verzoek sturen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

8. DELEN MET DERDEN

In een aantal gevallen delen wij persoonsgegevens met derden, die zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk zijn. Onderstaand staan de gevallen waarin dit van toepassing is benoemd:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze stukjes code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te weten wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

9. CONTACTGEGEVENS

ITKN
Veldstraat 18
6922 BJ Duiven
e.oudakker@chello.nl
06-20605438

10. AANPASSEN PRIVACY BELEID

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen op onze site (www.itkn.nl) worden gepubliceerd.

Bel mij terug